(thơ song ngữ) KHÚC SÔNG CẦU của LÊ MAI & THANH-THANH  

  RSS

quanvan
(@quanvan)
Noble Member Admin
Joined:9 months  ago
Posts: 1110
September 23, 2017 9:11 pm  
KHÚC SÔNG CẦU
 
Khúc Sông Cầu! Khúc Sông Cầu!
Ta về kiểm lại mối sầu ngày xưa   
Vẫn cao cao những thân dừa
Phất phơ ngọn vẫy như vừa nhận ra      
 
Ừ, người năm cũ là ta                   
Cảnh quen còn nhớ, người xa quên người
Mấy mùa lũ bến lở, bồi         
Vẫn trơ lối cát giữa trời hoàng hôn
 
Trên cầu – ta, khách qua đường
Khuất vườn–dưới ấy mái trường ngày xưa
Người xin chuyển phố, được chưa?      
Có còn gõ thước bẹ dừa quanh quanh   
 
Bây giờ điểm lượt danh thành              
Sớm không hay lại để dành mai sau      
Trắng tay, ta chẳng gì đâu                    
Vẫn lơ ngơ tựa buổi đầu gặp ai             
 
Con sông mùa cạn vẫn dài                   
Chẳng trôi đi, nỗi u hoài mênh mông    
 
                                             LÊ MAI
 
 
 
       OVER SÔNG CẦU
 
There’s Sông Cầu! That span of bridge yonder
Brings me back on the past sorrow to ponder.
The coconut trees being still tall in their row
As if recognizing me, waggle to wave hello.
 
Yes, the old years’ one is myself here, acumen.
Sights still remember, human off forgets human.
With one side fell in, the other extended, the river
Still keeps a lonely sand path in dusk to deliver.
 
Over the bridge here, now is a passer-by so cool;
Down there hidden by the garden the old school.
Transfer request was approved or broke down
To continue feruling with coconut ocreas around?
 
Now that the exam has been passed, laurels won,
Does it soon or again reserves for a future to shun?
With empty hands, I have been and have nothing,
Still confused like the first time I met that being.
 
The river in shallow seasons still remains long;
Stagnant, my immense sadness stays a torch-song.
 
Translation by  THANH-THANH
 
 
Biến-Loạn Miền Trung              

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register