Bảo Tồn Và Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam  

  RSS

quanvan
(@quanvan)
Noble Member Admin
Joined:11 months  ago
Posts: 1232
January 29, 2018 8:04 pm  

Đã có nhiều bằng chứng cho thấy là  nền văn học Việt nam với nguồn gốc xa gần đang bị chế độ chính trị làm cho biến dạng hoặc mai một. Những tác phẩm văn học giá trị một thời đều bị coi là có tính cách phong kiến hoặc tư bản đồi trụy, cấm phổ biến. Nhưng lại nẩy sinh những loạt văn chương một chiều để nhất thời tuyên truyền tôn xưng chủ thuyết độc đoán, phục vụ chế độ.

Với hơn ba triệu người Việt sống tự do ở nước ngoài thì vấn để bảo tồn, phát huy văn học nhân bản Việt Nam cũng như giới thiệu với dân chúng bản sứ là điều quan trọng. Công việc này đang được nhiều người có thiện tâm thiện chí thực hiện. Một trong những người đó là cựu Trung Tá Binh Chủng Thiết Giáp quân đội Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Lý.

Năm nay cụ Lý được 86 tuổi trời. Xuất thân Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt năm 1955, cụ Lý phục vụ trong quân đội cho tới tháng 4 năm 1975, bị tù đầy cô lập 10 năm và tỵ nạn tại Hoa Kỳ cuối năm 1990.

Tới Hoa Kỳ vào tuổi 63, thay vì sửa soạn làm quen với nếp sống khác biệt để an hưởng tuổi già với con cháu thì cụ Lý lại ghi danh đi học. Trước hết là Anh ngữ căn bản, rồi Cao Học Nhân Văn Mỹ tại  Đại Học Texas-Dallas.

Tốt nghiệp sau mười năm đèn sách, cụ dành thì giờ đọc lại thơ văn Việt Nam, lựa  những tác phẩm có giá trị, chuyển sang Anh ngữ để cho thế hệ con cháu đọc hiểu đồng thời giới thiệu với dân chúng Hoa Kỳ. Cụ đã xuất bản ba tuyển tập song ngữ Việt-Anh: Tình Mẹ Trong Thơ Việt Nam, Quê Hương Qua Thi Ca Việt Nam và mới đây, Xuân và Tuổi Trẻ Việt Nam. Và sẽ xuất bản song ngữ  “Lịch sử Dòng Họ và Sự Nghiệp”, “ Ức Trai Nguyễn Trãi” và “Tục Ngữ và Ca Dao Việt Nam”.

Theo cụ, “Các thi phẩm và các ca từ (được tuyển dịch) đều phản ảnh được những lề lối suy tư, hành động, giao tiếp và sinh sống của một dân tộc. Chúng là những thành phần quý giá và trọng yếu thuộc di sản văn hóa Việt Nam hiện nay và cần được bảo trọng, phát huy giữa các cộng đồng người Việt Nam sống tại hải ngoại”.

Người viết có cơ hội được tác giả gửi đọc cả ba tuyển tập và rất cảm phục phong cách chuyển ngữ rất linh động và chính xác của tác giả.

Xin ghi nhận nhiệt tình bảo vệ văn hóa Việt Nam của lão niên Nguyễn Hữu Lý và trân trọng  giới thiệu với bà con đồng hương khắp nơi.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register