Bảo Giang - Hồ chí Minh và Lê chiêu Thống  

  RSS

quanvan
(@quanvan)
Noble Member Admin
Joined:11 months  ago
Posts: 1232
June 18, 2017 4:12 am  
Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,
Để trong nước lòng dân oán hận.
Quân cuồng Minh thừa cơ gây loạn,
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh,
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn…”(Nguyễn Trải, Bình Ngô Đại Cáo).
Edited: 7 months  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register