Đa Trá…và Đa Dâm…?

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” [Không Quảng Cáo] – b* Để xem video mới nhất (Bấm vào Filter bên góc phải. Sau đó chọn Date bên menu trái.)

Nơi nào — Núi không Cao…Sông Không sâu…

Nam Đa Trá…?  Nử Đa Dâm…?

Theo khẩu truyền bình dân, Vua Tự-Đức đã xuất khẩu thành văn thơ  “ phán “ câu này–khi đi kinh-lý ở Bình-Định. Vua Tự-Đức đã đi qua vùng đất quê quán của ba anh em Tây-Sơn Nguyễn-Nhạc, Nguyễn-Huệ ( Vua Quang-Trung ) và Nguyễn-Lữ.” Kẻ thù truyền nkiếp của dòng họ–Chúa Nguyễn-Hoàng / Huế.

Đến một cái Lạch ( sông nhỏ ? )–nước hơi cạn…người cởi ngựa có thể đi qua được…

Vua Tự-Đức đã cao hứng xuất khẩu thành văn thơ :

Vùng đất nào – Núi không Cao…Sông không Sâu…

                                                       Nam Đa Trá…! Nử Đa Dâm…!

1 /  Câu văn ( thơ ) này đã được khẩu truyền trong nhân gian tại Huế / miền Trung…như một sự ám chỉ–lời nói bóng gió mỉa mai, châm biếm, khinh bạc…để làm nhục Ba Anh Em Vua Quang-Trung đã xảo trá, phản trắc Mưu Đồ Đại Nghiệp… Đã cấu kết với người dân Bình-Định / Quảng-Ngãi để dấy binh nổi loạn…đánh phá tiêu diệt Triều-Đình Vua Chúa Nhà Nguyễn thời bấy giờ…

Thực sự, ba Anh Em Vua Quang-Trung đã hưng binh đánh bại…phá tan quân Chúa Nguyễn…để chiếm

ngôi Vua…một mối thâm thù truyền kiếp—không đội trời chung với Triều Đình Chúa Nguyễn…

2 / Theo thời gian thay đổi của thế-giới tại Âu-Châu…1954–Cụ Diệm có cơ hội truất-phế Vua Bảo-

Đại…Vương-Quyền dòng họ Nguyễn-Hoàng tại miền Nam VN đã bị dẹp bỏ…

Miền Bắc VN — Cộng-Sản/XHCN đã trá hình cai-trị người dân Bắc-Việt…

Lợi dụng cơ hội Vương-Quyền Chúa Nguyễn tại Triều-Đình / Huế đã bị sụp đổ…Tất cả sách vở và nền

giáo lý phong-kiến Vua Chúa đã bị biến mất nhanh chóng–tại miền Nam VN …Một số sách báo đã

được viết trở lại theo tư-tưởng Tây-Phương…phóng khoáng hơn…!

Câu văn thơ ( gồm 3 chữ đã ghét lại ) :

“ Vùng Đất Nào…? Núi Không Cao…! Sông Không Sâu…! Nam Đa Trá…! Nử Đa Dâm…! ”

Đã được viết sửa lại là do Vua Tự-Đức đã sáng tác để ÁM CHỈ “ tất cả người con dân thuộc Triều-Đình Vua Chúa xứ Huế là Đa Trá và Đa Dâm…( đã được đăng trên một số sách / báo lá cải và truyền đơn…tại Sài-Gòn, Tây-Ninh, Biên-Hòa, Vũng-Tàu/Bà-Rịa, Cần-Thơ, Bình-Định, Quảng-Ngãi, Đà Nẳng…)

                                                                             Phân Tích

a/  Nếu qủa thật đây là câu “ văn thơ ” mà Vua Tự-Đức là tác-gỉa…theo như khẩu truyền ! ( ? )

Tôi lấy làm thương hại cho một Nhà Vua nước Việt-Nam–đã nổi tiếng có tài về văn-chương và thi phú…( và cũng là Ông Vua có tinh-thần Cách-Mạng…) nhưng tâm-hồn hãy đang còn qúa thủ cựu, hẹp hòi, nông cạn, thiếu sự hiểu biết về khoa-học và địa-lý…( nếu không muốn nói là ‘ Dốt ‘ và thấp kém…! )

Khi Vua Tự-Đức đi kinh-lý đến vùng đất của “ Kẻ Thù đã chết…” Nhà Vua lại ngẫu hướng đề thơ ( văn…) tỏ ra mỉa mai khinh bạc “ kẻ thù–qua địa-hình Núi Sông…” ( Đất Bình-Định / terrain—low hill & narrow—Không ảnh-hưởng đến tâm-lý, lý-trí, tâm-hồn và sự gian trá…hay đa dâm… )

Vua Tự-Đức đã mượn Núi Sông để Ám Chỉ / làm nhục đến danh-dự của ‘ kẻ thù ’  là Gian Trá và Dâm Ô… “ là hoàn toàn “ sai “ – nói lên sự thấp kém, tị-hiềm và yếu đuối trong tâm-hồn của Vua Tự-Đức…!

Cho đến ngày hôm nay, tôi vẩn không tin câu ‘ văn thơ ‘ trên là do Vua Tự-Đức đã ngẫu hứng sáng tác…

b/  Tôi không dùng hai chữ “ Ngu Dốt “, nhưng tôi dùng mấy chữ “ Nông Cạn / Hạ-Cấp…” đối với những

trí-thức mà tôi cho là “ Thấp Kém / Yếu Đuối và Hèn Hạ hơn Vua Tự-Đức…“ Họ đã lợi dụng thời cơ Vua Bảo-Đại và Triều-Đình Nhà Nguyễn đã đến lúc suy tàn bị sụp đổ…( 1954 ) Họ đã cố tâm viết sửa lại…gán ép cho Vua Tự-Đức đã xuất khẩu thành văn thơ “ ám chỉ…” mắng chửi và làm nhục tất cả con dân xứ Huế qua câu : “ Vùng đất nào…? Núi không Cao…! Sông không Sâu…! Nam Đa Trá…! Nử Đa Dâm…! ”

Có phải chăng lòng dạ nhỏ mọn vì “ Hận Thù “ đã che lấp lý-trí và tâm-hồn cao sáng đáng trọng của họ….?  Xin thưa, Tự-Đức là con Vua Thiệu-Trị  / Mẹ là “ Hoàng-Hậu Từ-Dũ “ người Gò-Công…Nay Tự-Đức lên làm Vua…cai-trị thần dân xứ Huế…Lẻ nào–Nhà Vua lại làm văn thơ để chửi mắng và làm nhục Cha mình, tổ-tiên và thần dân xứ Huế…? ( hơi qúa nghịch lý…! ? hy-vọng qúi vị trên diễn-đàn ‘ ảo ‘ đồng ý với quan điểm của tôi… Đúng hay sai ? —xin được tha…)

c/  Không thể căn-cứ vào “ Núi Cao…Sông Sâu…” để định giá về tư-cách và phẩm-cách của con người

…Chứng tỏ thiếu trình-độ hiểu biết về khoa-học địa-lý và tâm-lý…nếu không muốn nói là “ dốt…”

Hơn thế, nói lên được tâm địa và lý-trí qúa thấp kém hèn mọn…cho những ai đã dùng hình ảnh “ Núi Không Cao/Sông Không Sâu để ám chỉ, châm biếm và đo lường “ Danh Dự / Phẩm-Cách “ của người khác là Đa Trá…và Đa Dâm…( ? )Tôi sinh ra ở Huế…nhưng tổ-tiên là Hà-Đông/Thanh-Lâm…đã theo Chúa Nguyễn vào Nam…Theo Vua Gia-Long thiên-đô vào Phú-Xuân/Huế…để uống nước Sông Hương…!

“…Xứ Huế là đất của người Champa…nghe rõ chưa cái đám trí-thức tiểu-nhân hèn hạ và nhơ bẩn…? “

Tối ngày bốc phét…bươi móc vài câu văn thơ để châm chích…làm nhục người khác rất là ấu-trĩ…!

Hầu mong che dấu sự thấp kém hèn hạ của chính mình…và tự thỏa mãn tính tự tôn với hảo danh…

Khắp mọi nơi trên thế-giới, quốc-gia nào…dân-tộc nào…vùng đất nào…cũng có người tốt kẻ xấu…thằng khùng, thằng điên…Người làm lao-động chân tay–kẻ làm lao-động trí óc ( Tiến-Sĩ/Thạc-Sĩ..) Nhưng họ có cùng hình hài là một con người…có “ tư-cách và phẩm-cách khác nhau…”

d/  Theo địa-lý, trái đất này nói chung…Việt-Nam nói riêng…có rất nhiều nơi “ Núi Không Cao…Sông Không Sâu… Đã sản-xuất ra nhiều Anh-Hùng Hào-Kiệt và Anh-Thư…vì Dân-Tộc và Quê-Hương ! ”

Hãy đến thư-viện tìm sách và bản-đồ nghiên-cứu sơ qua…để tránh khỏi tình trạng “ bị hiểu lầm “ là thiếu hiểu biết hay thiếu học…thất học…! ( ? )

Dẫn Giải Địa-Lý

e/  Quê-hương tôi có Hoàng-Liên-Sơn ( Fransipan ) cao 3,143 metres…Lũ Lãnh-Đạo Bắc-Kỳ ở Hà-Nội “ Vong Nô “ hèn hạ, nhơ bẩn…Có tên nào “ đỉnh cao trí tuệ…” đã được sanh đẻ…mà có trí óc cao gần bằng đỉnh Fransipan ( và Cổng Trời…? )

Trong khi trí-thức Miền Nam và Việt-Nam đã bị Tù Đày…tại Hoàng-Liên-Sơn “ Họ Cao Qúi và Sáng Gía…biết bao ! Khi Họ đã được tái sinh từ ngục tù Cổng Trời…Hoàng-Liên-Sơn ? “

Ê ! lũ Bắc-Kỳ Cộng và Tàu Cộng…Ai nhục hơn ai …! ?

Lũ Lãnh-Đạo Bắc-Kỳ Cộng ở Hà-Nội có tự cảm thấy “ Nhục “ hay không ? ( Nếu Lũ Chúng Bây không có Cộng Nga/Âu-Châu và Cộng-Sản Khuynh Tả  MỸ chống lưng…Chúng mày có ngày hôm nay hay không ? )

f/  Miền Nam Việt-Nam có Châu-Đốc / Núi Sam cao 284 metres.

Tôi đã có dịp đứng bên Bến Ninh-Kiều/Cần-Thơ “ gạo trắng nước trong…” để nhìn ngắm mấy cô học

trò xinh xinh…trắng nỏn nà…trường Đoàn-Thị-Điểm, Phan-Thanh-Giảng ( và trường Nử… ? )

Có Duyên gặp…mà không có Nợ…

g/  Hơn một lần, tôi đã đứng gần dưới chân Núi Bà Đen cao 986 metres…Và đã ngụp lặng trên Sông Vàm Cỏ/Tây-Ninh…để chiến đấu bảo-vệ cho người dân Tây-Ninh…

Đặc biệt, có những bữa cơm “ Chay Chùa “ ( nấu với ruột cây chuối…) qúa tuyệt-hảo và ngon…Ăn xong, có cảm tưởng như là có duyên…có nợ với “ những cô Gái dể thương ở Tây-Ninh xứ rừng Cao-Su…)

h/   Biên-Hòa có núi Bửu-Long cao 34 metres…Gái Biên-Hòa rất dịu dàng dể thương — ngọt nhiều…chua

ít… với những trái bưởi no tròn…da láng bóng…trông mà ham…!

i/  Học bổ túc CT/AN đặc biệt ở Vạn-Kiếp…Ra Phước-Tuy/Vũng-Tàu/Bà-Rịa…xứ có trũng nước rừng rậm ( Jungles ), sông thì hẹp…nước hơi đục…Không tính đến Núi Cao ( missing )

Đàn bà con gái Vũng-Tàu/Bà-Rịa phần đông rất thùy mị ( sweet )…vài cô gái da hơi ngâm ngâm đen…vì phơi  tắm nắng biển… trông rất mặn mà, có duyên…” strong and attractive “

Một số ít đàn ông ở Vũng-Tàu/Bà-Rịa có “ Lòng Dạ “ hai nơi…như bờ biển Vũng-Tàu có hai bãi “ Bãi Trước…khác với Bãi Sau…”

Họ không thích người khác ngắm vợ và con gái của mình…mặc đồ tắm biển hơi khiêu gợi ‘ xexy ‘…

Đất Vũng Tàu/Bà-Rịa , là đất của một Thái-Tử Miên và Công-Chúa Việt “ Ngọc-Vạn “ / Nhà Nguyễn

( quên tên—ai nhớ xin nhắc lại…có ghi trong lịch-sử…)

k/    Núi Thiên-Ấn ở Quảng-Ngãi cao khoảng 100 metres. Có sông Cầu hơi hẹp và cạn…

l/     Bình-Định phong thổ địa-lý chỉ có đồi thấp và hẹp ( terrain / low hill and narrow )

m/  Đèo ( núi ) Hải-Vân ở giữa Đà-Nẳng và Thừa-Thiên / Huế có độ cao 496 metres.

n/   Cuối cùng Huế của tôiNúi Bạch-Mã cao 1450 metres ở phía Nam gần nhất Huế ( xa khỏang 15-17

miles ) Người Pháp và Vua Bảo-Đại đã chọn làm nơi nghỉ mát mùa Hè tốt nhất…ngang với khí hậu ở

Đà-Lạt…Có khe suối nước Lạnh…ngâm Bia / Coca…uống rất mát… độ lạnh tê cả bàn tay…

  • Núi Ngự-Bình, khởi đầu chỉ được gọi là Đồi ( Mound = Hill )

Nếu cục đất biết nói…thì răng của mấy Ông Thầy Tàu Địa-Lý / Thuật Yểm Cao-Biền/Minh-Hương bị rụng hết…( môi mép miệng…sẽ bị đánh sưng tòa loa…)

  • Núi Ngự-Bình là một đồi đất “ nhân tạo… “ Đã được đắp lên từ thời Vua Chúa Nhà Nguyễn xây Thành Phú-Xuân/Huế… Theo học thuật Phong-Thủy của mấy Ông Thầy Tàu Minh-Hương…Phải có một bức bình-phong trước Kỳ đài Ngọ-Môn-Quan… Đó là Núi Ngự-Bình đã được tạo dựng…bằng sức người…có chiều cao 105 metres…
  • “ Núi Ngự-Bình trước tròn sau méo ? “ Khi đắp đất lên cao từ từ…hàng ngàn người thợ đã đi từ phía sau…rồi đổ đất tới phía trước…Có hàng ngàn người thợ đã dặm cho đất đè ép nằm xuống…từ phía trước ra phía sau…Tất cả đã tạo phía trước tròn và đẹp…phía sau thì hơi xuôi giốc…và thành hình cung hơi méo….
  • Sông Hương ! Trên toàn đất nước Việt-Nam, hình như chỉ có một dòng sông Hương-Giang…

Nước Sông Hương có mùi thơm phảng phất…nhất là vào buổi sớm mai tinh sương…mà Chúa Nhà Nguyễn đã chọn lựa và lập nên Cố-Đô Thần-Kinh / Huế !

    Xin qúi-vị hãy thử đến Huế một lần…hãy bỏ ra tí tiền…( góp chung lại ) thuê một chiếc Đò có máy đẩy đuôi tôm mạnh…

    Cho Đò chạy từ Cầu Tràng Tiền xuôi ra biển Thuận-An vài cây số…xong rồi chạy ngược lên Chùa Linh-Mụ…Điện Hòn Chén…Đồi Vọng Cảnh…Xa hơn lên Phố Chợ Tuần ( gần đầu Nguồn sông Hương )

    Qúi-Vị hãy lấy cây sào…đo thử đáy nước dòng Sông Hương có “ sâu “ hay không ?

    Sau đó hãy ngữa mặt lên trời để ngâm câu thơ “ Khẩu Truyền “ trong bình dân — châm biếm,

mỉa mai, hạ nhục người khác…rất là thấp kém…! cũng chưa muộn…! ( ? )

Lời Cuối

                                  Vùng Đất Nào ? Núi Không Cao…! Sông Không Sâu…!

                                                    Nam Đa Trá…? Nử Đa Dâm…?

           Tôi vẩn không tin Vua Tự-Đức đã ngẫu hứng sáng tác ra câu Văn Thơ này…?

Câu Văn Thơ này hãy vất bỏ đi…vì nó qúa thấp kém thiển cận…hoàn toàn “ sai “.

Ai xử dụng câu Văn Thơ này…có thể sẽ bị hiểu lầm là: “ Thiếu trình-độ hiểu biết / căn bản học-vấn thấp kém về khoa-học / địa-lý…và tâm-lý đời sống của con người…! “

Câu Văn Thơ này chỉ xử dụng để trêu ghẹo nhau cho vui ở quán Cà-Phê, nhậu nhẹt, trà dư tửu hậu…

cho qua ngày tháng và đợi chết…của những ‘ Tâm-Hồn ‘ yếu đuối, hay hạ-cấp, hoặc tiểu nhân…

Người của ‘ Đại Cuộc ‘ và thực sự luận Anh-Hùng…Họ không bao giờ vì một chút tranh giành, ganh tị nóng mặt, hơn thua…chút “ Hảo Danh “ vụn vặt…trên sân-khấu, Tivi, chổ ngồi VIP…tại bàn tiệc đầy rượu thịt…

Đợi người khác làm thành công xong…Chường mặt ra…như là có phần hiện diện…Hay “ Nhảy Ra “  lớn tiếng ngụy biện phá thối — tranh giành miếng ăn…chiếc ghế…! Đọc diễn-văn…! Đọc tuyên-ngôn cướp công…cướp quyền…trên đầu cây súng…!

Sự đời, có những việc lớn lao…được giải quyết trong thầm lặng

                           từ những tâm-hồn cao cả, độ lượng và vị tha…mấy ai biết được…!

Tranh giành nhau quyền-lực và quyền-lợi…đương nhiên cần phải có “ Mưu Trá “. Từ ngàn xưa qua tiểu thuyết Đông-Châu Liệt Quốc / Tam-Quốc-Chí đã được dựa trên căn bản di-tích lịch-sử khẩu truyền Trung-Hoa…

Đã là con người…qua tâm-lý bình thường về đời sống và sinh-lý…Con người “ giống đực và giống cái “ có đầy đủ dinh dưỡng khỏe mạnh…thì đương nhiên phải có sự ham muốn về tình dục…

Xưa khi, tại Trung-Hoa hay những vùng đất Ngàn Lẻ Một Đêm…có những người đàn bà Phi-Thường…

… Võ-Tắc-Thiên với huyền-thoại về tình dục…nếu đó là sự thật !–không có sự ngụy biện thêu dệt…( ? )

Tôi vẩn kính trọng những người Đàn Bà Phi-Thường về tình dục tại Trung-Hoa…Có “ Dâm “ ! ( Ham Muốn…) họ mới làm nên những chuyện lớn lao…

Gỉa thiết, tại Hà-Nội ? Hải-Phòng…HUẾ…Đà-Nẳng/Nha-Trang/Sài-Gòn/Cần-Thơ…nếu có “ Một…hay vài người Đàn Bà…” sẽ cai-trị Việt-Nam như Võ-Tắc-Thiên…một thời huy-hoàng, thịnh trị , uy-nghi, và khét tiếng…có nhiều kẻ thù phải khiếp sợ, thuần phục…Mặc dù, Võ-Tắc-Thiên đã bị người đời viết sách cho là một trong những người Đàn Bà Dâm Loạn nhất của Trung-Hoa…

Tôi ước nguyện, thà làm người lính cầm Gươm hầu bên trướng cho Bà Võ-Tắc-Thiên…Còn hơn làm Chủ-Tịch/Tổng-Bí-Thư Nguyễn-Phú-Trọng-Lú  hay Đại-Tướng Chột Lê-Đức-Anh (đồng hương/xứ Huế với tôi ) đã đại diện cho Lũ Lãnh-Đạo/Bộ-Chính-Trị CSVN để ra lệnh cho binh lính: “ Không được nổ súng bắn trả lại quân thù…Binh sĩ đành làm ‘ bia Thịt ‘ đở đạn và Chết…! trong uất nghẹn…! ”

                            Vô-liêm-sỉ…! Ai hèn nhác và hạ-cấp…! ? Ai Đa Trá…! ?   Đa Dâm…! ?

                            

Người chiến bại hèn mọn của miền Nam :    Nguyễn-Lễ     leflower7@yahoo.com     May 9 – 2019

Đã xem 1214 lần

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.