1 Comment

 1. NGẠ QUỶ HÀM RỒNG
  *
  Cut cut cut Fomosa cut cut
  Cắt cắt cắt Mao Trạch Đông cắt cắt
  Lũ lũ lũ Ba Đình bè lũ lũ
  Lụt lụt lụt Thăng Long lụt ngập lụt
  *
  Vỡ bờ tức nước bão lên Kỳ Anh Vũng Áng ơn đền oán trả vay
  Môi sinh chẳng tính hàng ngày
  Năm trăm triệu bạc đắng cay bát cơm mèo
  Cám chua gạo mục xóa nghèo nửa tỷ đô đủ vớt bèo dư lợn viên
  *
  Phú Yên không Yên Bái tế điên
  Tiền giang Cai Lậy chẳng tham thiền
  Thiên An Môn hộ Quỳnh Lưu giữ
  Kỳ Anh Thư dị Trần Dân Tiên
  *
  Kinh trời hãi đất địa điền sóng thần gió thánh thảo hiền chống bất lương
  Hàm Rồng ngạ quỷ vô thường
  Lục lâm thảo khấu cường dương hấp huyết người
  Nhục bồ đoàn đội đười ươi đi nhai đứng ngậm ngồi cười máu dân oan
  *
  TÂM THANH

Leave a Reply

Your email address will not be published.