Điệp Mỹ Linh – Hải Quân VNCH Ra Khơi

Cho các con Xuân Nguyệt, Hồ Quang Thanh, Xuân Hương, Hồ Quang Liêm, Phạm Thế Vượng và những người trẻ cùng thế hệ để tất cả hiểu được những hải trình khổ nạn mà Ông và Cha đã vượt qua.

Điệp Mỹ Linh – Hải Quân VNCH Ra Khơi
Diễn Đàn Facebook

Đã xem 11194 lần

Advertisements