“..ĐCSVN dối trá viết sai sự thật lịch sử cho rằng Hồ Chí Minh ở hang Pác Bó, thực ra hang Pác Bó không có, sau này ĐCSVN tự phịa ra hang Pác Bó tại Cao Bằng biên giới mới của Việt Nam-Trung Quốc 1961…”

Việt Minh xây dựng lực lượng vũ trang trong khu vực Bắc Pha (北坡) thường bị chính quyền Pháp cản trở, đánh phá. Hồ Chí Minh đã phải thường xuyên qua lại biên giới Việt Nam, hoạt động bí mật tại huyện Tĩnh Tây, trước và sau cuộc họp tháng 5 năm 1941 lần thứ tám Trung ương đảng.

Trung đội Cứu quốc quân thành lập năm 1941 tại chiến khu Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.
Trung đội Cứu quốc quân thành lập năm 1941 tại chiến khu Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Những thế kỷ qua người dân huyện Tĩnh Tây sống thầm lặng trên cánh đồng đất thô, những thửa vườn rau, ao cá nhỏ sống bên dòng suối, ao hồ, rừng núi cheo leo. Bỗng nhiên một ngày trở nên náo nhiệt từ khi có Lý Nghiễm Ba, một tên Việt Minh công tác tiền trạm xây dựng cơ sở cách mạng tại đây. Có một thời Trần Sơn Hồng (陈山洪), bạn bè, những người khác thành lập đội dân quân đánh Tây, nay gặp Việt Minh cảm xúc rất sâu sắc và xin gia nhập, để thực hiện tốt hơn công việc cách mạng huyện Tĩnh Tây. Từ đó Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng Tĩnh Tây trở nên quen thuộc, họ xin gia nhập, tuyên thệ với đảng theo truyền thống của Trung Quốc.

Việt Minh tổ chức buổi tham gia tuyên thệ nhận “tình đồng chí và tình anh em” cùng chia sẻ hạnh phúc và nỗi vui buồn. Phía Việt Nam có Trần Sơn Hồng (陈山洪), Hoàng Quốc Vân (黄国云), Dương Đại Lâm (杨大林), Dương Đại Xuân (杨大春) và Đẳng Nhân (等人), phía đồng chí Trung Quốc, gồm có Hồ Chí Minh (胡志明), Lý Nghiễm Ba (黎广波), Trương Đình Duy (张廷维) chủ tịch hội (Nông dân thôn Long Lâm huyện Tĩnh Tây-靖西龙临圩农民), Lâm Bích Phong (林碧峰) chủ tịch xã (Nông dân Tĩnh Tây-靖西荣劳圩农民), Trương Quốc Thụy chủ tịch xã (Nông dân Mạnh Ma-Tĩnh Tây-靖西孟麻圩农民), Nông Hữu Phong (农友丰) chủ tịch xã (Nông dân Tĩnh Tây cừ dương-靖西渠洋圩农民), Vương Tích Cơ (王锡基) chủ tịch xã (Nông dân đê điều Tĩnh Tây-靖西巴蒙圩农民), và nông dân Từ Vĩ Tam (徐伟三).

Phù hợp với bài tự, niên canh 1941, mọi người tôn kính Trương Đình Duy (ZhangTingwei-张廷维), Hồ Chí Minh đại ca, Lâm Bích Phong (林碧峰) nhị ca. Kể từ đó, tình đồng chí, tình anh em, thậm chí sau này Hồ Chí Minh bịt mắt thanh toán nhau, khóc liệt không dung thứ dù họ đắm đuối tình đảng.

Bản đồ huyện Tĩnh Tây (靖西县) tỉnh Cao Bằng Việt Nam, nay thuộc lãnh thổ Trung Quốc, gồm 19 thôn làng, Tân Tĩnh (新靖), Hóa Động (化峒), Đồng Đức (同德), Hồ Nhuận (湖润),Nhạc Vu (岳圩), Nhâm Trang (壬庄), Long Bang (龙邦),An Trữ (安宁), Địa Châu (地州), Lộc Động (禄峒), Thôn Bàn (吞盘), Nam Pha (南坡), An Đức (安德), Long Lâm (龙临), Quả Nhạc (果乐), Tân Giáp (新甲), Vũ Bình (武平), Cừ Dương (渠洋), Khôi Vu (魁圩). Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.
Bản đồ huyện Tĩnh Tây (靖西县) tỉnh Cao Bằng Việt Nam, nay thuộc lãnh thổ Trung Quốc, gồm 19 thôn làng, Tân Tĩnh (新靖), Hóa Động (化峒), Đồng Đức (同德), Hồ Nhuận (湖润),Nhạc Vu (岳圩), Nhâm Trang (壬庄), Long Bang (龙邦),An Trữ (安宁), Địa Châu (地州), Lộc Động (禄峒), Thôn Bàn (吞盘), Nam Pha (南坡), An Đức (安德), Long Lâm (龙临), Quả Nhạc (果乐), Tân Giáp (新甲), Vũ Bình (武平), Cừ Dương (渠洋), Khôi Vu (魁圩). Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Những ngày đầu cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh thường xuyên xuất hiện trong khu vực biên giới Trung-Việt, nhiều nhà nông dân ở huyện Tĩnh Tây đã trở thành chỗ dựa đáng tin cậy. Vào năm 1940, Hồ Chí Minh ở nhà của Long Uy (龙威) và Trương Đình Vĩ (张婷炜), là một ngôi nhà thấp cách một đoạn đường ở rìa làng, phía trước nhà có một cây đa cổ thụ. Điều kiện sử dụng rất thuận lợi khi di chuyển không phải đi qua đường làng, để tránh gây sự chú ý của cảnh sát thị trấn.

Trương Đình Vĩ (张婷炜) xem Hồ Chí Minh như một người thân yêu, cẩn thận chăm sóc. Vào thời điểm đó, Hồ Chí Minh thường được gắn liền với Trương Đình Duy (张廷维), Trương Kỳ Thiệu (张奇邵) cha con ông che chở những người Trung Quốc phải chịu đựng thuế thân nghèo khổ dưới thời Pháp thuộc. Đôi khi, Việt Minh tổ chức dân làng hội họp thường đến dưới gốc cây đa trước nhà họ Trương. Có một lần, Hồ Chí Minh vừa bước vào làng, gặp cảnh sát Quốc Dân Đảng (KMT) đang tuần tra tìm kiếm họ Hồ, tình hình trở nên cấp bách. Lâm Bích Phong (Lin Bifeng-林碧峰) con gái lớn của Lâm Tường Liễu (Liu Xiang Lin-林祥柳), ngay lập tức dẫn Hồ Chí Minh đến “nhà xí” giả vờ đi cầu, từ đó lẫn trốn vào đụn rơm phía sau nhà, nhờ vậy nhanh chóng di chuyển giấu thân vào đống củi, đụn rơm khô ở bên ngoài vườn, nhờ vậy thoát khỏi được cảnh sát thị trấn.

Về sau dân làng dùng câu ca dao để ví lúc Hồ Chí Minh chạy vào “nhà xí”:

“Dù ai kín đáo trăm bề.

Vào đây cũng để bề hê ra ngoài”.

Đi từ xã Ba Mông Vu (Pak Mun Wei-巴蒙圩), qua khỏi xã Từ Vĩ Tam (Xu Wei ba-徐伟三) đến huyện Tĩnh Tây (靖西) cách khoảng 17 km, hầu hết nông dân sống trong sự hòa hợp với nhau như một gia đình. Có một thời gian Thường Tân Hương (Chang Jin Township) Quốc Dân Đảng (KuoMinTan) cảnh sát trưởng thị trấn cho rằng huyện Tĩnh Tây có đời sống thanh bình, không khác nào cảnh giới an lạc, từ khi có Hồ Chí Minh xuất hiện không còn thanh bình như trước, thậm chí mất an ninh.

Thắng cảnh trung tâm huyện Tĩnh Tây (靖西县) Cao Bằng Việt Nam, năm 1945 thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm
Thắng cảnh trung tâm huyện Tĩnh Tây (靖西县) Cao Bằng Việt Nam, năm 1945 thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm

Nhân dân trong làng Từ Vĩ Tam (Xu Wei ba-徐伟三) giới thiệu Hồ Chí Minh làm quen với ông Hoàng Tài Hán (黄财汉), nhờ tìm một nơi ẩn náu, ông chấp nhận cho mượn hang động cách làng khoảng 1 km, nằm sâu trong hóc núi, bên ngoài có nhiều đá che khuất, người ta thường gọi hang động “đá gió”. Lúc trước hang động này dùng để nấu rượu lậu, đôi khi dân làng làm nơi chăm sóc cách ly bệnh nhân, trong động cho thể chứa trên 120 người.

1

Hồ Chí Minh ở luôn trong hang động “đá gió”, nằm sâu trong hóc núi, bên ngoài có nhiều đá che khuất, cách làng Từ Vĩ Tam (Xu Wei ba-徐伟三) khoảng 1 km, thuộc huyện Tĩnh Tây tỉnh Cao Bằng, chủ động là ông Hoàng Tài Hán (黄财汉) trong động cho thể chứa trên 120 người, ngày nay thuộc về lãnh thổ Trung Quốc. ĐCSVN dối trá viết sai sự thật lịch sử cho rằng Hồ Chí Minh ở hang Pác Bó, thực ra hang Pác Bó không có, sau này ĐCSVN tự phịa ra hang Pác Bó tại Cao Bằng biên giới mới của Việt Nam-Trung Quốc 1961.

Thỉnh thoảng Hoàng Tài Hán lên động thăm Hồ Chí Minh, đôi khi thấy những người “Việt Minh” hội họp trên hang động. Hồ Chí Minh viết bài thơ trên vách đá trong động bằng ngôn ngữ Trung Quốc, miêu tả, bầu trời Cộng sản trong hang động có từ cảnh bình minh.

“日出东方一点红,

鹅眉凤眼似弯弓,

满天星斗零丁吊,

乌云盖月暗朦胧.”

“Nhật xuất đông phương nhất điểm hồng,

nga mi phượng nhãn tự loan cung,

mãnthiên tinh đẩu linh đinh điếu,

ô vân cái nguyệt ám mông lông.”

Tạm dịch:

“Nhất điểm mặt trời mọc Đỏ Đông,

nga mi cúi đầu như lục bình trôi,

đầy sao lung linh treo,

tối mờ ngày tháng mây che phủ.”

Ngoài ra, ông còn có một số khẩu hiệu khắc trên đá, chẳng hạn như:

“结义兄弟, 大家一条心”,

“实行新生活, 还我旧山河”,

“实行工作, 达到目的”.

“anh em kết nghĩa, một ý chí”,

“thực hiện một cuộc sống mới, nhưng cũng núi cũ của tôi và các con sông”,

 “thực hiện các công việc để đạt được mục đích”. [1]

Tháng 4 năm 1941, đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn hoạt động tại Tĩnh Tây, theo sự sắp xếp của Hồ Chí Minh, tập trung vào hai nhiệm vụ.

– Thứ nhất, chuẩn bị kỳ đại hội Trung ương Đảng lần thứ 8.

– Thứ hai, chuẩn bị thiết lập cơ sở quần chúng tham gia rộng rãi.

Thành lập “Đoàn Giải Phóng Quốc gia Việt Nam” để thay thế các thiết lập trước đó “Ủy ban Giải phóng Quốc gia Việt Nam”, bởi Bùi Trương Cung (Zhang Peigong) hướng dẫn. Để kết thúc này, Việt Minh đề xuất với chính quyền Quốc Dân Đảng và Trương Bội Công (张佩公), nên tổ chức tại huyện Tĩnh Tây Việt Nam, mời đại diện trong và ngoài nước cùng các nhóm khác nhau tham gia cuộc họp, thiết lập một “Liên Đoàn Giải Phóng Quốc gia Việt Nam ” và các hoạt động khác. Họ hy vọng Trương Bội Công và các cơ quan chức năng Quốc Dân Đảng không có lý do gì để phản đối.

Nông dân huyện Tĩnh Tây chuyên trồng nếp cẩm. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.
Nông dân huyện Tĩnh Tây chuyên trồng nếp cẩm. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Vào tháng 4 năm 1941, Hồ Chí Minh đại diện Việt Minh tham dự cuộc họp “Đoàn Giải Phóng Quốc Việt Nam” của hai huyện Long Châu (Longzhou) và Tĩnh Tây, có những đại diện đến từ Côn Minh và Việt Nam. Những khía cạnh đại diện theo khu vực, phía Trương Bội Công (Zhang Peigong) có sáu (6) người, phía nhân danh “Việt Minh” có mười (10) người.

Cuộc họp bầu ra Ban Chấp hành, “Việt Minh” chiếm một vị trí thống trị tổ chức. Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lý Hùng (Litie Xiong), Hoàng Văn Hoan, Cao Hồng Lăng (Gao Hong Ling), Bùi Ngọc Thành (Pei Yucheng) là những thành viên “Việt Minh”, các Ban khác được nhập vào cùng một tổ chức. “Đoàn Giải Phóng Quốc gia Việt Nam”. Văn phòng Hội đồng Quân sự tại Quế Lâm, bộ phận điều hành quân đội thứ 4, cử đại diện tham gia cuộc họp với sự hỗ trợ của Quốc Dân Đảng.

Sau khi thành lập “Đoàn Giải Phóng Quốc gia Việt Nam”, những người cộng sản Việt Minh đã lợi dụng sự thống trị của những điều kiện thuận lợi trong tổ chức, đẩy mạnh đào tạo cán bộ tại Tĩnh Tây. Việt Minh tuyển khóa sinh, cán bộ tham gia đào tạo khác nhau, ban giản huấn. Hồ Chí Minh chỉ đạo “Việt Minh”, những thành viên chính quyền Quốc Dân Đảng, gửi một số sĩ quan quân sự và pháo binh hỗ trợ trong việc đào tạo. Ý định thực sự của nó, chính quyền Quốc Dân Đảng gửi vũ khí vào Việt Nam cho phép huấn luyện khóa sinh chính quy. Hồ Chí Minh cũng nhận ra ý định này. Tháng 10 năm 1941, tại Dốc Bắc huyện Tĩnh Tây, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc cuộc họp lần thứ tám của Ủy ban Trung ương (CPC) đúc kết, chuẩn bị tổ chức cướp chính quyền địa phương. Đây là cuộc họp quan trọng trong lịch sử của Cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp, quyết định thành lập và phát triển các căn cứ du kích tại Việt Nam, thiết lập một “Mặt trận Liên minh Độc lập Việt Nam” (越南民族解放同盟会), các tổ chức quần chúng cách mạng khác nhau thành lập “Hội đồng Cứu quốc”, thúc đẩy, chuẩn bị các cuộc đấu tranh vũ trang.

Phong tục lễ hội thi đua nấu "xôi ngũ sắc Tĩnh Tây" (靖西县). Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.
Phong tục lễ hội thi đua nấu “xôi ngũ sắc Tĩnh Tây” (靖西县). Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Ngày 19 tháng 5, “Việt Minh” thành lập, quy định mục tiêu hiện tại cho Việt Nam: “Lật đổ Nhật Bản, giặc Pháp và chế độ Quốc gia, sẽ thành lập một chính phủ của nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam phù hợp với tinh thần dân chủ mới, và sử dụng ngôi sao làm cờ đỏ.” (在推翻日, 法侵略者和殖民政权后, 将按照新民主主义的精神建立越南民主共和国政府, 并采用金星红旗作为国旗) Sau cuộc họp thứ 8 Trung ương Đảng, Hồ Chí Minh từ Dốc Bắc đến huyện Tĩnh Tây gặp Chu Ân Lai báo cáo tình hình chiến khu Việt Minh.

Ngày 06 tháng 6 năm 1941, tại Tĩnh Tây, Hồ Chí Minh viết lời hiệu triệu gửi đồng bào cả nước, ký tên Nguyễn Ái Quốc (阮爱国) viết bằng tiếng Trung Quốc. Ủy ban Trung ương Đảng dịch sang tiếng Việt Nam, kêu gọi người dân Việt Nam tiến nhanh, thống nhất dưới sự lãnh đạo của “Mặt trận Việt Minh”. Viết biểu ngữ, “chống Nhật Bản, Pháp, đế quốc và tay sai”, “đấu tranh độc lập dân tộc Việt Nam”. Từ huyện Tĩnh Tây, lời hiệu triệu của Hồ Chí Minh loan ra như trận chiến, nhanh chóng lan rộng, khuyến khích nhân dân Việt Nam đấu tranh, sự bùng phát một cách nhanh chóng.

Giữa tháng 8 năm 1942, ĐCSVN ra lệnh hoạt động bí mật, Hồ Chí Minh rời khỏi rừng núi Tĩnh Tây đến biên giới Trung Quốc, vẫn di chuyển theo con đường quen thuộc của mình. Trên đường đi Hồ Chí Minh dừng chân tại nhà của Trương Đình Duy (Zhang Tingwei) một ngày, và sau đó đến Ba Mông Vu, Từ Vĩ Tam người dân làng Từ Vĩ Tam đề nghị tìm người tin cậy đưa Hồ Chí Minh đến Điền Đông, sau đó lấy xe đến Trùng Khánh.

Hồ Chí Minh đến Trùng Khánh để đáp ứng lời mời của Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-shek), phát triển các mối quan hệ giữa hai đồng minh chống phát xít. Nhân dịp đến Trùng Khánh thăm Chu Ân Lai. Hồ Chí Minh khởi hành, chuyến đi đến Trung Quốc trên tay cằm thẻ ID, ký tên “Hồ Chí Minh.” Đây là thời gian đương sự bắt đầu sử dụng bí danh Hồ Chí Minh, và đã trở thành tên họ của mình mãi mãi. Cho đến nay nhóm bảo mật danh tính Hồ Chí Minh chưa bao giờ lập hồ sơ minh bạch, cho nên hồ sơ tham khảo càng phức tạp, và người ta gọi là Hồ không Minh. Ngày 29 tháng 8 năm 1942, hồ sơ an ninh Quốc Dân Đảng Trung Hoa sở hữu một loạt tài liệu Hồ Chí Minh. Ngoài việc thẻ phóng viên đặc biệt INS, công tác nước ngoài (Việt Nam), giấy chứng nhận của Hiệp hội quốc tế xâm lược chi nhánh Việt Nam, thẻ hội viên Thanh niên Trung Quốc. Hầu hết các văn bản được ghi vào thời gian trước năm 1940. Từ đó chúng ta có thể truy ra danh tính Hồ Chí Minh, gián điệp Quốc tế Cộng sản.

Huỳnh Tâm

Huỳnh Tâm - Giải mã nhân vật Hồ Chí Minh