Giáo Già – Tàn Cơn Quốc Nhục

Hỏi chi tâm quái, giác viên ?

Bản lai ẩn cả nụ thiền nhởn nhơ

Định tâm chèo chống qua bờ

Cửa không, không cửa, hé hờ sắc không ?!

Liểu tri đoạn nghiệp hồng trần

Giấc thiền vui cảnh núi bồng non cao

Qua sông nghiêng cánh hạc chào

Lưu vong theo sóng thuở nào còn đây !

Ý thiền ngẫm mãi cũng say

Quán chân đốn ngộ lộ bày tâm ta ?

Chân như rộ giữa sát na

Vô tâm* diện vách nào ta tương phùng !

Nhiên Hạ

08292017

*Mượn ý bài kệ Cư Trần Lạc Đạo của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. 

Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên,

Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền

Giáo Già tiếp lời Nhiên Hạ

Tàn Cơn Quốc Nhục

Ngày 2 tháng 9 ôi buồn

Rưng rưng Quốc Nhục khóc thương dân mình

Từng năm sa đọa vô minh

Mây tang trắng xóa tội tình tha ma

Cửu niên diện bích Đạt Ma

Thấy gì trong cõi ta bà nhân luân

72 năm hận tưởng chừng

Như đêm đen giữa mùa xuân điêu tàn

Thiền sầu du mộng tan hoang

Chân như bước nhỏ giữa hoàng hôn đau

42 năm nhịp qua cầu

Hùng binh rộn rã vó câu ngựa về

Chống Tàu Diệt Cộng trăm bề

Blogger tuổi trẻ giải thề ba sinh

Cánh nghiêng nghiêng én tự tình

Mây Tần rạng rỡ bình minh quê nhà

Giáo Già 2-9-2017

(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

Đã xem 10318 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.