Tất cả bài vở
xin gửi về hộp thư:
vietpen.net@gmail.com

QUẢNG CÁO
Ủng hộ nhóm VĂN TUYỂN bằng cách quảng cáo:
*Đăng quảng cáo Banner trên 1 trong 3 trang webs: QuanVan.net, BaoToQuoc.com, DailyFreeMovies.net – $250 / 1 năm.
*Đăng quảng cáo Banner trên 3 trang webs: QuanVan.net, BaoToQuoc.com, DailyFreeMovies.net – $500 / 1 năm.
Đăng quảng cáo vĩnh viễn trên 3 trang webs – $1,000.
*Chúng tôi nhận thiết kế web hoặc hướng dẫn tạo trang web riêng với giá phải chăng.