Hà Thị Cầu Âu – Đảng Ta

Đảng ta đó trăm gian nghìn ác

Đảng ta đây vạn mạt ức hèn

Đồng chí đồng rận đông ken

Rúc chỗ kín đáo đáng khen anh hùng

 

Đảng ta đó trăm mưu nghìn tráo

Đảng ta đây con cáo cháu hồ

Đừng nghe vẹm phét nhi nhô

Hãy nhìn cho kỷ vẹm vồ sau lưng

 

Đảng ta đó đào mồ cuốc mả

Đảng ta đây chữi mẹ mắng cha

Đảng ta đảng quỷ đảng ma

Du côn ăn cướp vong gia phản loàn

 

Đảng ta đó vung liềm cắt cổ

Đảng ta đây búa bổ đập đầu

Tầm vong vạt nhọn xỏ xâu

Đào mồ chôn sống, cứa hầu mò tôm

 

Đảng ta đó chuyên môn đấu tố

Đảng ta nghề khủng bố thanh trừng

Dân lành nghe tiếng hãi hùng

Như thấy ma quỷ giữa rừng âm u

 

Đảng ta đó vừa ngu vừa ngốc

Để tàu mao xoắn tóc nắm đầu

Vặt râu khạc nhổ ào ào

Hồn phi phách tán bảo sao tuân liền

 

Đảng ta đó công hàm bán nước

Đảng ta đây hiệp ước Thành Đô

Đảng ta rặc giống cáo hồ

Tranh nhau gặm nát cơ đồ Việt Nam

 

Đảng ta dó vinh quang đoàn kết

Đảng ta đây vĩ đại thành công

Đồng chí nhất quyết một lòng

Viên kẹo chén thuốc mặn nồng mời xơi

Nhớ ơn bác đảng đời đời

Người người sáng mắt dạo chơi diêm đàng

 

Hà thị cầu âu

( Hổng phải biệt kích cầu âu

Cũng hổng phải hai thúi hui thái )

Diễn Đàn Facebook

Đã xem 10491 lần

Advertisements