Heo Tiển Chuột

Eng éc heo kêu tiển cống mười

Đường về hỏa ngục lửa réo cười

Cải cách công thương ruộng đất xẻo

Chương trình kinh tế cải tạo bươi

Tiển cống về âm vài của quý

Đưa mười xuống phủ ít ngọc tươi

Chừng nào đốt hết vòng nghiệp ác

Tỷ năm triệu kiếp trở lại người

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

Đã xem 2885 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.