Hillary Rodham Clinton – Những Chọn Lựa Khó Khăn

 • Là lời giải thích của Hillary Rodham Clinton về những thách thức mà bà đối mặt trong bốn năm làm Ngoại trưởng Mỹ
 • Đem đến tầm nhìn của bà về việc nước Mỹ sẽ cần gì để cạnh tranh và thịnh vượng
 • Cung cấp cho người đọc một khóa học tinh tế về quan hệ quốc tế, cách sử dụng “quyền lực thông minh”

https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/05/nhung_lua_chon_kho_khan-hillary_clinton-lam_hoang_manh.pdf

nhung_lua_chon_kho_khan-hillary_clinton-lam_hoang_manh

Đã xem 1276 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

1 Comment

 1. QUỲNH LƯU TÁI CHIẾN
  *
  “Lẳng lặng mà xem chúng đánh nhau”
  Đứa đa thương chấn đứa U đầu
  Fuck niễng Vũng Tầu sầu Vạn Kiếp
  Lam Sơn Phú Trọng lý qua cầu
  *
  Nha Trang Dục Mỹ Toàn Cao Phương Nga Đồng Đế chín thầu Đỗ Mười anh
  Khánh Hòa Bình Thuận Cam Ranh
  Ngàn năm thao diễn nghỉ tranh Ba Ngòi già
  Hillary sến Ốp Ma FBI phổ tịch tà kiếm CIA
  *
  Xì Trump vớt vát hoãn hái hoa
  “No Star Where” trứng hứng Tỳ bà
  Mỹ Linh chánh hậu Hồng Lâu Mộng
  Phí phượng hoàng ngai Gỉa Bảo Thoa
  *
  Formosa ngã trước tòa Quỳnh Lưu tái chiến đòi quà sáu mươi năm
  Nhập tâm nửa thế kỷ nằm
  Bao nhiêu uất hận hờn căm Vũng Áng lầy
  Kỳ Anh Hà Tỉnh trồng cây đến ngày hái quả chưa đầy túi quan tham
  *
  TÂM THANH

Comments are closed.