Hoàn Cốt Khỉ

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” ở cuối bài [Không Quảng Cáo]

Nuôi khỉ rừng hoang khỉ đốt nhà

Tiếng người lơ láo hú u a

Cờ quờ cuốc quốc tườu chí chét

Tam giác vuông tròn vượn khịt khà

Ngốc dại nghệch ngờ công nghệ giả

Khùng hèn ngọng nghệu giáo sư ma

Lùa hết về hang hồ pác pó

Lèn cây chèn đá chớ xổng ra

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

Đã xem 4692 lần

>>> Tìm Kiếm Video Mà Quý Vị Quan Tâm <<<

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.