Hoàng Ưng – Bạch Tri Thù

Trăng.

Trăng lồng the.

Vầng trăng lẻ loi như tấm gương lồng trong khói mù như tấm the, ánh trăng nhẹ như bàn tay của người tình, nhạt như giấc mộng của người tình.

Một chiếc xe ngựa kéo bàn tay của người tình, ôm giấc mộng của người tình thong thả chạy từ phía tây qua phía đông.

bachtrithu

Diễn Đàn Facebook

Đã xem 441 lần

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)