LUẬN VỀ ĐỘC LẬP, TỰ DO LÀ QUÝ NHẤT

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” ở cuối bài [Không Quảng Cáo]

[yourchannel user=”CNN” search=”Tội ác cộng sản”]

Đã xem 10204 lần

>>> Tìm Kiếm Video Mà Quý Vị Quan Tâm <<<

1 Comment

  1. Lý luận xác đáng và trung thực.
    Ba câu này là đúng nhất:
    +Trong đầu óc HCM không thể có ý nghĩ tự do cho người dân, là dẹp đảng ư?
    +Di sản Hồ để lại là cơ chế tạo đục khoét nhũng lạm và vòng lệ thuộc Tàu.
    + Ôi! tội đồ HCM nào biết 2 di sản đó có một là quốc nạn, có cả hai là diệt giống nòi!

Leave a Reply

Your email address will not be published.