Lê Đắc Lực – Tàn Cơn Binh Lửa

Chuyện kể của Cựu Đại Úy Biệt Cách Dù Lê Đắc Lực

“Khắp bốn phương trời từng đoàn người trai về đây.
ới mái quân trường hăng say gắng sức đua tài.
Dù ngàn hi
ểm nguy quyết chí.
M
ột lòng thề luôn nêu danh “Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức” hùng anh”.

(Thủ Đức Hành Khúc)

Diễn Đàn Facebook

Đã xem 10859 lần

Advertisements