Máu thấm trên đất Đồng Tâm

Nhứt Hậu hôn nhì Điền thổ, một câu nói như một khẳng định, nó chào đời từ xa xưa, nhưng dường như nó đã, đang và sẽ đeo đuổi ta theo cùng năm tháng.

Tuy Hậu hôn được tiền nhân xếp vào hàng thứ nhứt, nhưng từ khi “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước quản lý” chào đời cho đến nay, Điền thổ vượt lên hàng thứ nhứt, việc tranh chấp, kiện cáo… về đất đai đã trở thành chuyện không chỉ hàng ngày ở huyện.

Đã xem 1824 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.