Minh Hùng – Đời Một Tổng Thống

ĐỜI MỘT TỔNG THỐNG
của Trung Úy Nguyễn văn Bảo tự Minh Hùng

219333191-doi-1-tongthong-ngodinhdiem
Diễn Đàn Facebook

Đã xem 4599 lần

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)