Cá bé: tạp ký về trại cấm hongkong, 1991-1993

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” ở cuối bài [Không Quảng Cáo]

Chuyện tị nạn thì lớn, như biển. Những dòng chữ này chỉ là vài hạt muối nhạt.

Đây không phải là thiên nghiên cứu về người Việt ở trại cấm Hong Kong, mà chỉ là vài ghi chép riêng tư, của một người có dịp làm việc tại vài trại cấm, từ 1991 đến 1993, về một số người và việc đời thường, như một đóng góp rất nhỏ, vào câu chuyện lớn về Thuyền Nhân Việt Nam.

[yourchannel user=”CNN” search=”Thuyền Nhân Việt Nam”]

Đã xem 7812 lần

>>> Tìm Kiếm Video Mà Quý Vị Quan Tâm <<<

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.