Nguồn gốc khẩu AK 47

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” ở cuối bài [Không Quảng Cáo]

Tuấn khỉ tổ tiên nòi Cộng phỉ
đầu thai làm con cháu giặc Hồ
Xuân rồi nã đạn cướp bạc tỷ
Bọn Công An truy súng từ đâu?
Bệnh lú cũng lây thật đáng rầu
Khẩu AK xuất xứ bên Tàu
Lần đầu xuất hiện tết Mậu Thân
khẩu AK giết sáu ngàn dân
Huế buồn than khóc một trời tang!
AK cùng pháo nổ rền vang
Rồi Cổ Thành, đại lộ Kinh Hoàng
Bình Long anh dũng, Kontum kiêu hùng
Cả bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
AK nổ liên hồi không nghỉ
Giết giết “cho ruộng đồng mau tốt,
cho đảng bền lâu, để thờ Mao
(lời thơ Tố Hữu)
giết cho tới mùa “Xuân đại thắng”
AK tàn sát không mỏi mệt
Tộ ác rành rành Xuân Kỷ Hợi
bọn Cộng đảng đầu trâu mặt ngựa
AK bắn bừa dân vô tội
Máu Đồng Tâm sáng ngời non nước
vài tuần sau cũng khẩu AK
thằng Tuấn Khỉ nã đạn dã man
bọn Cộng phỉ ngớ ngẩn hỏi xằng:
AK Công An lấy từ đâu?
câu hỏi dễ: AK từ “nước lạ”
đem tới quê mình bao xót xa
Hỏi Cộng đảng: Không biết thật ru?
Nguồn gốc AK cùng tội ác?
Còn một điều đảng kia nên biết:
Dân tộc hận Hồ đảng thiên thu!

Ông Bút

Đã xem 1391 lần

>>> Tìm Kiếm Video Mà Quý Vị Quan Tâm <<<

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.