Nguyễn Thanh Hiện – Bạt Mạng Ký Sự

TỰ THUẬT CUỘC RONG CHƠI BẠT
MẠNG CỦA DANH SĨ HỌ KHUẤT Ở
ĐẤT BẠT, NƯƠC LÂM BÔN, CUỘC
RONG CHƠI DIỄN RA VÀO NĂM THỨ
14 TỈ LẺ 709 TRIỆU SAU BIG BANG

https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/05/bat_mang_ky_su-nguyen_thanh_hien.pdf

bat_mang_ky_su-nguyen_thanh_hien
Diễn Đàn Facebook

Đã xem 1136 lần

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)