Nhiều Tác giả – Biên Khảo Tỉnh Bình Long

Sau năm 1975 chế độ mới XHCN/VN cho là văn hóa đồi trụy nên tiêu hủy tất cả những sách báo, tài liệu cũ của Miền Nam để lại . Đến nay muốn truy cứu, tham khảo lại những văn khố xưa rất khó tìm .

Đã xem 6860 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)