“Nòi giống lạc lòng”

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” [Không Quảng Cáo] – b* Để xem video mới nhất (Bấm vào Filter bên góc phải. Sau đó chọn Date bên menu trái.)

Nói dân tộc Việt Nam thuộc “Nòi giống Lạc Hồng, vỉ không rõ Lạc Hồng là gì, tôi không cãi. Hơn 80 năm tuổi đời mà mình đã trải qua, tôi thấy dân tộc Việt nam thuộc “Nòi giống lạc lòng”.

Đã xem 642 lần

Giới thiệu từ Quán văn

  • Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.