Ôm Lò Tự Sát & Thấm Đòn

Ôm Lò Tự Sát

Đốt trừ tham nhũng hực lửa thù

Nứt lò củi nỗ đảng tiêu du

Mosa xã thải tràn Hiệp quốc

Xuân Thanh bắt cóc ngộp EU

Quặng mỏ dừng khoan im thin thít

Cá tôm cấm bắt nín im ru

Ván bài xã nghĩa giờ lật ngữa

Ôm lò tự sát lủ hèn ngu

Thấm Đòn

Kim chích gai đâm chụp lên đầu

 hồn các đảng thái thú tàu

Mười anh phúc thọ đồng hồ cáo

Sáu khu linh kiệt mạnh chí sâu

Chữ nghĩa cải biên mưu bí hiểm

Vàng nhôm lọc thải kế thâm sâu

Bốn phía Biển Đông bò liếm lưỡi

Tốt nguồn tốt quặng chệt gồm thâu

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

Đã xem 5854 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.