Thiện Tùng

Nghĩ giận mà thương

Giận vì khi thấy họ lên Voi hả hê, kiêu hãnh, ác nhơn, thất đức; Thương vì khi thấy họ xuống Chó với vẻ mặt âu sầu, như người có […]

Trần Công Lân

Bài Học Dân Chủ và Lãnh Đạo

Tháng 4,1975, Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) sụp đổ. Người Việt tỵ nạn khắp nơi. Người VN ở lại sống trong tù đày, cải tạo, bài trừ văn hóa, lao […]

Trần Thị Lan Anh

Người Chết Không Biết Nói

Bạn thân Bạn hỏi người chết có biết nói hay chăng. Dĩ nhiên là không. Nhưng câu hỏi của bạn dẫn đến một sự thật rất đáng quan tâm — […]

Thiện Tùng

Điểm hẹn

Bên trái Cù Lao Bảo, bên phải Cù Lao Minh, chiếc đò máy ngược sóng, xuôi dòng hướng về biển cả. Khách trên đò khá đông, họ ngồi đâu mặt […]

Trần Công Lân

Tư Bản Giãy Chết?

Khi bệnh dịch COVID-19 xuất hiện gây chấn động thế giới, người ta tự hỏi sau cơn bệnh thì thế giới sẽ ra sao? Sự thay đổi của thế giới […]

Trần Thị Lan Anh

Chuyện xài “bạc giả”

Bạn thân Trong thư trao đổi, bạn đề nghị một buổi họp mặt để trao đổi và cùng nhau làm việc về chuyện triển khai một triết lý Con Người […]

Tuấn Khanh

Người, là ai?

Để nhắc về chuyện “người”, cũng nên nhắc qua về chuyện ông Phạm Văn Đồng đi Pháp vào tháng 4 năm 1977, khi được báo chí phỏng vấn về chuyện […]