Svetlana Alexievich – Tiếng vọng từ Chernobyl

Tiếng Vọng từ Chernobyl –Mai Tâm

Trình bày Bìa: T.Vấn

Svetlana Alexievich

Tiếng Vọng từ Chernobyl

Chuyển ngữ : T.Vấn

Tủ sách T.Vấn & Bạn Hữu

Ấn bản điện tử

2016

https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/05/tieng_vong_tu_chernobyl-svetlana_alexievich-t_van.pdf

tieng_vong_tu_chernobyl-svetlana_alexievich-t_van

Đã xem 3572 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Be the first to comment

Tham gia bình luận