Cao Tự Thanh

Anh Hùng Xạ Điêu

Đào con vô chủ tự ra hoa. Khói cỏ mênh mông bóng ác tà Mấy chỗ tường hoang quanh giếng cạn Trước đây vốn vẫn […]