Chu Trầm Nguyên Minh

Bài Hoan Ca ở A.38

Nhà văn Chu Trầm Nguyên Minh (1943-2014) tên thật là Trần Ðức Tâm tức Phạm Minh Tâm, nguyên quán tại Phú Bình, Hàm Liêm – […]