Đậu Quốc Trường

Tíc Tắc

Cuộc sống tấp nập Ập đến đời ta Xa nhà năm tháng Tráng sĩ cầu vinh Chinh tại mười phương Thương người tại gia Đạ […]

Đậu Quốc Trường

TÂM THƯ NÔNG NGHIỆP KUMAMOTO

Tôi thấy người ta cứ hỏi rằng Xuất khẩu sang nhật sướng phải chăng Biết nói làm sao cho vừa ý Sướng khổ oai am […]