Duy Văn

QUÊN ĐI NỖI NHỤC

Việt kiều về nước xôn xao Quên đi nỗi nhục năm nào vượt biên Trốn chui trong những khoang thuyền Tiền, vàng mất hết chuốt […]