*Quán thơ

Giáo Già – Vào Thu 2

Vào thu mặc áo màu xanh Khăn voile lụa trắng về thành dự thi Thiền sinh ngơ ngẩn quên đi Cầm ly quên uống rượu […]

*Quán thơ

Giáo Già – Vào Thu

Vào thu mây trắng lưng trời Ta ngồi đếm lá nhẹ rơi bên ngoài Nhớ tà áo tím ai bay Lòng nghe rộn rã cơn […]

*Quán thơ

Giáo Già – Vu Vơ

Chữ nho xưa học trong trường, đã rơi rụng bớt trên đường lưu vong giờ thì chữ có chữ không chữ còn chữ mất như không […]