Hàn Giang Nhạn

Liên Thành Quyết

Chát! Chát! Chát! Chát! Hai thanh kiếm gỗ đập vào nhau bật lên những tiếng vang dội. Có khi im lặng hồi lâu, có lúc […]