Hoàng Minh Tường

Thời của Thánh Thần

Ngày 10/10/2015, tại thủ đô Seoul, tiểu thuyết “Thời của Thánh Thần” của nhà văn Hoàng Minh Tường đã ra mắt bạn đọc Hàn Quốc. […]