Hoàng Ưng

Hoàng Ưng – Bạch Tri Thù

Trăng. Trăng lồng the. Vầng trăng lẻ loi như tấm gương lồng trong khói mù như tấm the, ánh trăng nhẹ như bàn tay của […]