Huy Vũ

Thằng Ngu Làm Thầy

Sau năm 1975, người ta đồn đại là, trong một ngóc ngách nào đó của thành phố Saigon trước tháng 4 năm 1975, con nít […]

Huy Vũ

Ngày Buồn Nhất Đời Tôi

Trong cuộc sống ta thường phải đương đầu với nhiều ngày buồn và trong những ngày buồn đó tất có một ngày buồn nhiều hơn […]

Huy Vũ

Ai giải phóng ai?

Ngày 30-04-1975 được Cộng Sản Bắc Việt rêu rao là ngày họ  “giải phóng” dân chúng miền Nam khỏi sự “kìm kẹp” của Mỹ-Ngụy.  Tới […]

Huy Vũ

Ghét Loài Cộng Nô

Bạn trẻ cắc cớ hỏi tôi Hơn tám chục rồi bác có ghét ai Già rồi chẳng dám nói sai Rằng tôi chỉ ghét mỗi […]