*Quán Văn

Nhung

Đêm 30 tháng Chạp Bính Tuất năm 1947, Khái Hưng bị Cộng Sản đưa ra khỏi trại giam Lạc Quần, thủ tiêu, thả xác trôi […]