Lê Công Dân

ĐỪNG TIN. HÃY BIẾT

Bạn hỏi tôi làm sao đương đầu với một thế lực tàn bạo? Tôi không có câu trả lời đích xác nhưng qua những kinh nghiệm lịch sử của thế […]