Lê Xuân Mỹ

Ba Tôi Và Trại Tù Vĩnh Phú

Tác giả qua Mỹ năm 1998 diện đoàn tụ ODP, là một kỹ sư từng làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Lần đầu dự […]