Lưu Quang Vũ

Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt

Sự tích Hồn Trương Ba, da hàng thịt là một câu truyện dân gian Việt Nam kể về chuyện một người đánh cờ rất giỏi […]