Nam Quân

Bài thơ kinh dị

Năm 19… Hồi đó vào tháng Mười âm lịch. Tiết trời khô ráo. Gió thổi rét căm căm. Cách Phú Bình, một tỉnh nhỏ địa […]