Ngọa Long Sinh

Ân Cừu Ký

Tiếng roi rít trong không khí, quất thẳng vào một lão nhân đang cố len về phía trong nhưng vẫn không kịp nhường đường cho […]