Nguyễn Bàng

NỖI BUỒN RIÊNG MÌNH

Tuần trước, nhà thơ Đặng Xuân Xuyến gửi cho tôi chùm thơ về rượu của anh và bảo để tôi đọc cho vui. Nhưng vui sao được khi mà […]

Nguyễn Bàng

HỒN QUÊ VÀ MẸ TA XƯA

Hồn Quê . Ta về gặp lại hồn quê Mẹ ta xưa quẩy nắng về hong mưa Một đời sướng thiếu khổ thừa Mẹ đan […]