Nguyễn Du

TRUYỆN KIỀU

[yourchannel user=”Nguyễn Tuấn” search=”TRUYỆN KIỀU”]

Nguyễn Dư

Tiếng gọi công dân

Nhiều năm trước đây, các đồng chí ta cứ ra rả cãi chày cãi cối với các thế lực thù địch là phe mình có […]

*Báo Tổ Quốc

Nguyễn Dư – Ai "xử" ai?

Đi tập thể dục mỗi ngày, quen một ông bạn già, hể gặp mặt là ông đem cộng sản ra mà chửi. Ông chửi từ […]

*Báo Tổ Quốc

Nguyễn Dư – Nói dóc

Hầu hết các ông lãnh đạo cộng đảng Việt Nam đều nói dóc. Nói dóc của họ đã được liệt kê và công nhận là […]