Kim Dung

Bạch Mã Khiếu Tây Phong

Trên sa mạc mênh mông của đất Hồi Cương, cát bụi mịt mù bốc lên cao đến hai trượng, hai con ngựa một trước một […]