Nguyễn Quang Lập

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG TÔI

Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới […]