Nguyễn Tâm Linh

CHUYỆN HỮU HÌNH, VÔ HÌNH

Quyền lực vô hình “làm mù lòng kẻ vô tín”, là nhà đạo diễn, đứng trụ sau lưng đảng Dân Chủ, khích lệ dân chúng […]

Nguyễn Tâm Linh

BIỂU TÌNH TẠI GIA

( Bất bạo động – Bất hợp tác ) “Trời kêu ai nấy dạ!” (???) Sợ bể nồi cơm, đói? Sợ mất việc, sợ bị […]