Nguyễn Thành Trí

NGÀY CỰU CHIẾN BINH

Nhân ngày Cựu Chiến Binh – Veterans Day 11/11/2017 phải nhắc lại cho nhớ rất nhiều nam nữ quân nhân Mỹ và Việt đã từng […]