Nguyễn Thiên Thụ

Những con Cáo Đỏ

Sinh năm 1937 tại Quảng Bình, bút hiệu Sơn Trung, Gia Hội. Học sinh ban Văn Chương sinh ngữ trường Quốc Học Huế, sinh viên […]