Phạm Thành Công

TIẾNG HÁT ĐỜI THƯỜNG

Trong một phố nghèo có người vợ trẻ Vẫn đón con đi, về… như thường lệ Vóc em thanh cũng thể mùa xuân Đôi mắt […]