*Quán thơ

Gíáo Già – Thôi Thì

Trần gian đã quẩy gánh rồi Thì thôi cuộc mộng đứng ngồi sá chi Trăm năm dương thế có gì Hoàng hôn lại xuống, xuân […]

*Quán thơ

Hai Hùng SG – ƯỚC VỌNG

Mình ơi! Đêm sương lạnh trời trở gió. Tấm chăn này, tôi đắp ấm mình đây. Từ khi ta cuộc sống khá đủ đầy Tôi […]

*Quán thơ

Người San Jose – Tiếng pháo

Tiếng pháo râm-ran gợi nhớ nhà. Nhiều năm đón Tết ỡ phương xa. Phong-trần kiếp trước chưa xong nợ. Gió bụi đời này chữa chịu tha. […]